Geautomatiseerde Factuurverwerking

Kostenreductie behalen, een snellere doorlooptijden realiseren en de beheersbaarheid van een crediteurenproces aanzienlijk verbeteren. Dit kunt u eenvoudig bereiken met de inzet van CORSA/Invoice!

Hoe CORSA/Invoice u kan helpen?

CORSA/Invoice optimaliseert uw crediteurenproces door deze geautomatiseerd uit te voeren. Handmatige handelingen zoals het inboeken van inkoopfacturen, het coderen van facturen, het aanbieden van facturen ter goedkeuring aan budgethouders verloopt middels een workflow die er voor zorg draagt dat bovengenoemde handeling automatisch worden aangestuurd.

Lees meer: Geautomatiseerde Factuurverwerking

Workflow Management

Grip op de werkstromen in uw organisatie met workflow management

Met workflow management heeft u grip op de werkstromen in uw organisatie. U bent in staat uw processen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Middels een geautomatiseerde workflow bent u ervan verzekert dat de werkstromen in de juiste volgorde, op het juiste moment en door de juiste personen worden uitgevoerd. U beschikt altijd over de meest actuele informatie van uw werkstromen wat u in staat stelt passende maatregelen te nemen.

Lees meer: Workflow Management

Document Management

Informatie is één van de succesfactoren van een goede bedrijfsvoering. Met adequate informatie bent u in staat uw bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. Het tijdig inspringen op interne of externe ontwikkelingen is alleen mogelijk als u de juiste informatie op het juiste moment voor handen heeft. Het blijkt lastig om deze informatie direct boven tafel te krijgen.

Documenten worden intern aangemaakt, afgedrukt, verspreid en soms gearchiveerd. Daarnaast ontvangt uw organisatie ongestructureerde documenten van buitenaf. Denkt u hierbij aan reguliere post en e-mail. De informatie is in uw organisatie aanwezig maar waar is deze gebleven?! Document management biedt hiervoor de oplossing!

Lees meer: Document Management