Geautomatiseerde Factuurverwerking

Kostenreductie behalen, een snellere doorlooptijden realiseren en de beheersbaarheid van een crediteurenproces aanzienlijk verbeteren. Dit kunt u eenvoudig bereiken met de inzet van CORSA/Invoice!

Hoe CORSA/Invoice u kan helpen?

CORSA/Invoice optimaliseert uw crediteurenproces door deze geautomatiseerd uit te voeren. Handmatige handelingen zoals het inboeken van inkoopfacturen, het coderen van facturen, het aanbieden van facturen ter goedkeuring aan budgethouders verloopt middels een workflow die er voor zorg draagt dat bovengenoemde handeling automatisch worden aangestuurd.

Hoe werkt CORSA/Invoice?

Uw inkoopfacturen worden bij binnenkomst gescand. De herkenningssoftware presenteert met gemak de relevante informatie van een factuur aan uw crediteurenadministratie. Uw crediteurenadministratie kan eenvoudig bepalen of de factuurgegevens correct zijn overgenomen. Uw inkoopfactuur wordt daarna (indien gewenst volledig) automatisch gerouteerd in uw organisatie. Afhankelijk van het oordeel van uw budgethouders worden de boekingsregels vanuit CORSA/Invoice verstuurt aan uw financiële systeem.

Het pakket biedt u handvatten voor sturing van uw crediteurenproces. U heeft altijd overzicht van de status van een factuur. Indien gewenst krijgen uw budgethouders per mail bericht over het overschrijden van de streefdatum voor het afhandelen van een factuur.

Waarmee helpt CORSA/Invoice u?

CORSA/Invoice helpt u het crediteurenproces gestroomlijnd en beheerst te laten verlopen. U behaalt een forse tijdwinst op de financiële afhandeling van inkoopfacturen.

Deze tijdwinst werkt niet alleen door op het capaciteitsbeslag van uw crediteurenafdeling maar ook op een efficiënter uitvoering van het proces wat zal leiden tot een verkorting van de doorlooptijden.

Een optimale proces uitvoering heeft een positief effect op uw klantrelaties. Uw crediteurenadministratie is altijd in staat snel en eenvoudig actuele informatie te verschaffen aan collega’s en leveranciers.

Indirect werkt de optimalisatie van uw crediteurenproces mogelijk door naar een betere relatie met uw leveranciers. Het stelt u in staat facturen just-in-time te betalen. U kunt leverancierskortingen of een leverancierskrediet optimaal benutten. Aanmaningen en incassokosten kunnen met CORSA/Invoice tot het verleden behoren.

Uiteraard biedt CORSA/Invoice u alle benodigde sturingsinformatie om voldoende grip te krijgen en behouden op de uitvoering van uw proces.

Eenvoudige integratie met uw financiële systeem

CORSA/Invoice is eenvoudig te integreren met de reeds bestaande systemen in uw organisatie. Momenteel bestaat er al een groot aantal koppelingsmogelijkheden met financiële systemen waaronder Axapta, CODA, Exact, Finall, FIS4all, FMS (IBS), MFG/Pro, Oracle Financials, Procura, SAP, Tobias en Decade Financials.

Bent u benieuwd of een dergelijke oplossing ook voor uw organisatie een uitkomst kan zijn?

Pro-ictive B.V. heeft de kennis en ervaring in huis om een dergelijk traject in uw organisatie succesvol te realiseren. Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Pro-ictive? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak met één van onze adviseurs.